בחירות בתא רחובות

בחירות בתא רחובות

התבקשתי על ידי אדון ברננקה, להודיע שנערכו בתא שלי אתמול בחירות. אני נבחרתי ליו"ר התא ורונן נבחר לסיו"ר.
 
למעלה