בחור מהישיבה

זימj

New member
בחור מהישיבה

ראשית הטעם הוא גירשיים ולא אזלא גרש, שנית מכיון שזה צריך להיות שני טעמים במילה אחת אז קשה להקדים תלישה לגירשיים ויותר מסתדר עם הניגון להקדים גירשיים לפני התלישא תנסה לומר ``קרבו`` עם תלישא על ה``ק`` וגירשיים על ה``ב`` יותר מסתדר זה עם הניגון זה להפך.
 
אני אישית ניסיתי וראיתי נפלאות!

או במילים אחרות, זה לא יותר קשה לעשות את זה ככה. בנוסף, לא אומרים טעם אחד על ה'ק' וטעם אחד על ה'ב'. אם בעל קורא קורא ככה צריך להחזיר אותו, כי הוא הפך מילה אחת לשתיים: "קיר בו". המילה היחידה שיכולים להיות בה 2 טעמים בלי הפסק הברה ביניהם (וגם שם זה משרת ומפסיק, ולא 2 מפסיקים) זה "בתים". שם זה מגיע מ'בית', וה'י' שנבלעה שם מספקת את ההפרד הנחוץ (השווה: זית-זיתים).
 
למעלה