בחודשי תמוז אב ימלאו 3 שנים למלחמת

בחודשי תמוז אב ימלאו 3 שנים למלחמת

בחודשי תמוז אב ימלאו 3 שנים למלחמת לבנון השניה. פנימי! סערט ויזניץ: אין כמעט חלאקות השנה!
 
למעלה