בורות חמי יואב

בורות חמי יואב

היום נמצאו בורות נוספים,לאלו שפירסמנו בפעם הקודמת אלו בורות קידוח של בארןת מים,שנחפרו או על ידי טורקים,או אנגלים דומים לבורות בנחל הבשור,ודרך המתקנים.לא הביזנטיים,הטורקים.
 
למעלה