בוקר...

ת מ י מ ה

New member
אוקיי

אז אני חזרתי לשעה אני נמאת עכשו בקלקיליה טחינהה?.. מן הסתם תהיה אנחנו עושים סיורים מחסום מארבים וכל מישני שטויות אם יש שאלות בשעה הקרובה אני אענה
 
למעלה