(בוקר) צהרים טובים....

(בוקר) צהרים טובים....

מי אוהב אתכם אם לא אני... תטבעו !!! בארי <התעורר ליום חדש ומתכונן לעבודה>
 
לא !!!!!!

מחר בחצות !!!! ועכשיו תטבע.... בים של
...עם נושי שלך...שאף פעם לא מתייחסת אליי... בארי <אוהב אתכם...בעעעע....>
 
בלילה שבין שישי לשבת כיין?

מממ... טוב שאני יודע עכשיו! צריך לעשות כמה דברים ביי! ותודה באריייייייי גילי של הפרוותית
 
או שפשוט אני אבדוק...

בלוח שנה... בארי יא כונייף מה קורה איתך ג-ב-ר-ת? טוב די כואב לי הגב עפתי מי פו גילי שלה
 
למעלה