בוקר עצוב

בוקר עצוב../images/Emo16.gif

יום עצוב לשמיעת נפילת 3 חיילים שנהרגו מממלכודת שהכינו להם פלסטיניים מחבלים, ה" ינקום את דם הרוגים
 
../images/Emo16.gif../images/Emo16.gif../images/Emo16.gif נפילת החיילים

בס"ד מתי יסתיים מרחץ הדמים הזה בנו,עד מתי ייפלו חיילים פרחים כל כך צעירים,עד מתי ריבונו של עולם.
 
למעלה