בוקר טוב... מי מוכן לעדכן מאורסים?

מאורסים

מאורשים: שמריהו ירט ב"ר דוד הי"ו ישיבה גבוהה לב שמחה ערד בני ברק---------נחמה ביילה שוורץ ב"ר אברהם בנימין הי"ו חיפה שמעון אהרן בראון ב"ר חיים הי"ו ישיבת ויז'ניץ ברכפלד בור פארק ניו יורק------- רבקה לאה האפממן ב"ר אליעזר דוד הי"ו בורו פארק ניו יורק אליהו יעקב חיים ליפשיץ ב"ר שלמה אהרן הכהן הי"ו ישיבת "עמלה של תורה" ירושלים---------רחל גפני ב"ר יגאל הי"ו סמינר באר מרים חצור צפת חיים בנימין פרידלנד בהגה"ח רבי אברהם שליט"א קרית מלאכי--------יהודית ברכה דייטש בהרה"ח רבי משה שליט"א ירושלים שמשון שטיין בהר"ר מנחם מענדל הי"ו ישיבת מאור עיניים ראחמסטריווקע עיה"ק ירושלים תובב"א---------- מרים רייס בה"ר אביגדור זאב הי"ו עיה"ק ירושלים תובב"א משה דוד ויזל ב"ר יעקב הלוי (בריו"ט) הי"ו ישיבת ויזנ'ניץ ב"ב קרית ויז'ניץ בני ברק----------הינדא שרף ב"ר חיים הי"ו סמינר ויז'ניץ קרית ויז'ניץ בני ברק. יתד נאמן: מאורסים: יעקב משה קרלנשטיין בן הגאון ר' חנוך זצ"ל ישיבת גרודנא, ירושלים--------רבקה לאה כרמל בת הרב מנחם שליט"א סמינר הרב וולף, בני ברק. מיכאל כהן דוידוב בן הרב דניאל י.ח. ישיבת נחלת הלויים ירושלים------רחלי פנחסי בת הרב לוי סמינר הרב וולף, בני ברק. אלעזר אשלג בהר"ר חיים שלמה ישיבת תושיה תפרח, בני ברק-----פרידה הרשלר בהר"ר לייב מרדכי ירושלים. מיכאל בדיחי נ"י בן הרב עזריאל הי"ו ישיבת גרודנא 'באר יעקב, בני ברק-----חנה פרידמן בהר"ר יהושע שליט"א סמינר הרב מאיר בני ברק. דוד ביטון ב"ר חביב ישיבת מאור התלמוד, בני ברק-----שיראל הדס בוכניק ב"ר מאיר סמינר הרב וולף תפרח. נתנאל נח בר לוי בן הרב איתיאל שליט"א ישיבת אמרי צבי ק"ס נוף איילון-----לביאה שפרה פרוכצוויג בת הרב בנימין אברהם שליט"א סמינר קרית ספר, קרית ספר. אביגדור שמואל בלאושטיין ב"ר אליהו ישיבת אופקים ירושלים------אביה בודנר ב"ר יוסף אריה סמינר דרכי רחל, ירושלים. חיים חזקיה ב,ר יששכר ישיבת מאור התורה בני ברק----יפית סאסי ב"ר יעקב סמינר אלקיים בני ברק. אפרים מרגלית ישיבת פונביז', בית שמש--------רוחי לבנברג סמינר בית שולמית טלזסטון. שמואל קליין ב"ר חיים שליט"א ישיבת תושיה תפרח, בני ברק------נחמה כגן ב"ר אברהם שליט"א ירושלים
 
למעלה