בוקר טוב: למי שמנסה לפתור את "ברוך שפתרנו"

בוקר טוב: למי שמנסה לפתור את "ברוך שפתרנו"

בתשבץ חל שיבוש מעניין ומוזר :
ההגדרות המאוזנות - חדשות. המאונכות הן מהתשבץ מלפני שבוע ולכן אין התאמה ואין אפשרות לפתור את התשבץ!
 
הבעיה נפתרה, יש תשבץ חדש. תודה גדולה לעמוס חד העין


 
למעלה