בוקר טוב לכולן! אני מרחיבה חצאית יסוד של ילדה

בוקר טוב לכולן! אני מרחיבה חצאית יסוד של ילדה

במותן, ואני רוצה שיהיו לה ה-ר-ב-ה כיווצים. פי 4 זה טוב? יותר? פחות?
 
למעלה