בוקר טוב ומבורך לחברי הפורום

בוקר טוב ומבורך לחברי הפורום

שיהיה לכולנו יום מוצלח ומעניין, מלא שמחה ובשורות טובות.
 
קיצור שולחן ערוך:מדות שירגיל האדם את עצמו

סעיף א. האנשים חלוקים בדעותיהן (פרוש:בטבעיהם). יש אדם שהוא בעל חמה,כועס תמיד,ויש אדם שדעתו מישבת עליו,ואינו כועס כלל, או שהוא כועס פעם אחת בהרבה שנים. יש אדם שהוא גבה לב ביותר,ויש שהוא שפל רוח ביותר. יש שהוא בעל תאוה,ולא תשבע נפשו מהלך בתאוה, ויש שהוא לב טהור מאד,ולא יתאוה אפילו לדברים מעטים שהגוף צריך להם. יש בעל נפש רחבה,שלא תשבע נפשו מכל ממון שבעולם,כענין שנאמר 'אוהב כסף לא ישבע כסף', ויש מקצר נפשו,ודי לו אפילו דבר מעט שלא יספיק לו,ולא ירדף להשיג די צרכו. יש שהוא מסגף עצמו ברעב וקובץ על ידו,ומה שהוא אוכל משלו אוכל בצער, ויש שהוא מפזר כל ממונו. וכן בכל המדות והדעות,כגון מהולל ואונן,כילי ושוע,אכזרי ורחמן,רך לבב ואמיץ לבב וכיוצא בהם. סעיף ב. הדרך הטוב והישר הוא, שירגיל האדם את עצמו ללכת בדרך האמצעי. ולא יתאוה אלא לדברים שהגוף צריך להם ואי אפשר לחיות זולתם,כענין שנאמר: 'צדיק אוכל לשובע נפשו'. וכן לא יהיה עמל בעסקיו אלא להשיג דבר שצריך לו לחיי שעה,כענין שנאמר:'טוב מעט לצדיק'. ולא יקפף ידיו ביותר,וגם לא יפזר ממונו,אלא יתן צדקה כפי מסת ידו ומלוה כראוי למי שצריך. ולא יהיה מהולל ושוחק,ולא עצב ואונן,אלא שמח כל ימיו בנחת בסבר פנים יפות. וכן בשאר רב המדות,מי שהולך בדרך האמצעי נקרא חכם. לזכות הניק דובצי המזכה רבים בברכת - ספירת העמר -
 
למעלה