בועז מעודה הוא הכוכב נולד הבא מלךךךךךךךךךךך

למעלה