בואו נתאגד

בואו נתאגד

אני מחפש נכים שלא מרותקים לכיסא גלגלים, בלי ילדים, ושלא מסוגלים לעבוד בגלל נכותם, ושלא מקבלים תמיכה ממשפחותיהם ושמתקיימים מקיצבה של 2000 ש"ח לחודש ושגרים בשכירות, שאינם מסוגלים ללמוד לימודים אקדמאיים גבוהים וכאמור לא מסוגלים לעבוד. שכר מינימום קובע רף של קיום אנושי, וקיצבה נמוכה מכך דנה אותנו שלא נצליח להתקיים ושהסבל להתמודד עם החיים הוא בלתי אנושי. עובדים שלא מגיעים לרף המינימאלי מקבלים השלמת הכנסה. אנחנו מדברים על חסרי יכולת לעבוד שמדינת ישראל באמצעות המוסד לביטוח לאומי דנה אותנו לסבל כזה שנרצה להתאבד. עדות לכך היא בעובדה שמשרד השיכון מסכים לתת לנו סיוע רק לשכר דירה בשוק הפרטי, שאף הוא חלקי בלבד ביחס לגובה דמי השכירות בשוק הפרטי, שהרי המדינה (באמצעות משרד השיכון) לא נותן לנו הזדמנות לקנות דירה בבעלתנו שתוציא אותנו ממעגל התלות בשוק הפרטי עליו שבו המדינה נמנעת מלהתערב (אך דאגה לזרוק אותנו לשוק הפרטי), ומשרד השיכון גם לא מאפשר לנו לשכור דירה בשכירות של חברות ממשלתיות (כפי שנותן לעולים חדשים בלבד באמצעות משרד הקליטה שמדלל את מאגר הדירות באשר הוא מוכר להם את הדירות והתמורה ניתנת לסוכנות היהודית שדואגת רק לעולים). במילים אחרות, מדינת ישראל בזדון רודפת אותנו לחיים שפלים במטרה שנתאבד מפני שהמדינה לא רוצה אותנו חיים והיא רוצה להיפטר מאיתנו. אני מעוניין שנתגייס ביחד ונפנה לנציבות האו"ם לפליטים, נסביר שאי ההכרה של המדינה בסבלנו הוא חלק מהסבל שהיא גורמת לנו ושאנחנו דורשים מדינה שתסכים לקלוט אותנו.. המצב שלנו מעיד שמדינת ישראל לא רוצה אותנו חיים. ואם לא רוצים אותנו, אז שלפחות לא יקשו עלינו לברוח מכאן. תנו לנו לפחות אישור רשמי כדי שבאו"ם יימצאו לנו מדינה קולטת.
 
למעלה