בהמשך לנאמר השבוע, אני רוצה להוסיף משהו

avishlomi22

New member
בהמשך לנאמר השבוע, אני רוצה להוסיף משהו

חלילה לי לדון מישהו ודי לסבל שעוברות הנפשות הפועלות, אבל אני רוצה לצטט קטע מהרמב"ם הלכות תשובה פר ה הלכה ד: "אילו היה האל גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, או אילו היה שם דבר שמושך את האדם בעיקר תולדתו לדרך מן הדרכים, או למדע מן המדעות, או לדעה מן הדעות, או למעשה מן המעשים, כמו שבודים מליבם הטיפשים הוברי שמיים--היאך היה מצווה לנו על ידי הנביאים עשה כך ואל תעשה כך, הטיבו דרכיכם ואל תלכו אחרי רשעכם, והוא מתחילת ברייתו כבר נגזר עליו, או תולדתו תמשוך אותו לדבר שאי אפשר לזוז ממנו. ומה מקום היה לכל התורה כולה, ובאיזה דין ואיזה משפט נפרע מן הרשע או משלם שכר לצדיק--"השופט כל הארץ, לא יעשה משפט" (בראשית יח,כה)." חג כשר ושמח
 
למעלה