בהמשך להודעה שלי מלפני כמה ימים

  • פותח הנושא rc
  • פורסם בתאריך

rc

New member
בהמשך להודעה שלי מלפני כמה ימים

אתמול הועברה פנייה מסודרת בכתב לחברת האבטחה בתביעה לשלם את הפרשי השכר והניכויים באופן מיידי. כרגע אני ממתין לתשובתם בנושא עוד שאלה/הבהרה בנושא זה - להבנתי ניכויים לא חוקיים המהווים הפרה של צו ההרחבה (שהוצא ע"י שר התמ"ת) מטופלים ע"י משרד התמ"ת, שיכול לקנוס חברות כאלו ואף לשלול מהן את הרשיון שניתן להן. אשמח לקבל התייחסות לעניין זה תודה רועי
 
למעלה