בד``ה: הרב שלמה מרדכי הדאיה, מראשי

בד``ה: הרב שלמה מרדכי הדאיה, מראשי

בד``ה: הרב שלמה מרדכי הדאיה, מראשי ישיבת המקובלים בית אל בירושלים, נפטר
 
למעלה