בדרך כלל בפאבים ...עטור מצחך במחרוזת קצבית...

למעלה