בדיקת פוליגרף-מה האמינות? האם אפשר לזייף?

בדיקת פוליגרף-מה האמינות? האם אפשר לזייף?

?האם אפשר לזייף תוצאות עי תזוזות מרובות?
 
למעלה