בגרות בהיסטוריה

מאיהס002

New member
בגרות בהיסטוריה

היי,אני מתכוונת לגשת לבגרות בהיסטוריה בחורף הזה[בחודש ינואר..] עכשיו אני נחשבת למשנה אינטרני,כי יש לי בגרות ואני נבחנת במקיף שבו סיימתי ללמוד. אני רוצה לוודא שאני לא לומדת חומר שגוי\סתם מבזבזת זמן. בתור משנה אינטרני אני נגשת לתוכנית הישנה? תודה מראש!!
 
בגרות בהיסטוריה

החל מקיץ תשע"א (המועד הקרוב) כל בחינות הבגרות בהיסטוריה (א'+ב') ע"פ התכנית החדשה (שינוי משמעותי בא', שינוי מסוים בב'). מידע נוסף, מאתר המפמ"ר בקישור המצורף.
 

sworyy41

New member
שאלה אפשר בבקשה?

אני צריכה לגשת להסטוריה ב' מועד הקרוב. אני יכולה לקחת את החומר אך ורק מ"נושאי הלימוד בחט"ע תשע"א - תשע"ג" בקישור שהבאת לתלמיד מקודם? האם ה"ספר" הזה מספיק? תודה ומצטערת על ההידחפות.
 

sworyy41

New member
עוד משהו קטן

איך אני יודעת מה אפשר ללמוד או בעיקר לא ללמוד? אין בחירה? הסתכלתי במיקוד ולא רשום כלום על חלקי חובה או רשות. רב תודות.
 
מיקוד חורף 2011

פורסם מיקוד חורף תשע"א (מצורף קישור), המפרט את הפרקים שהם חובה מתוך סה"כ תכנית הלימודים. כל מה שמופיע במיקוד הוא חובה, אך בבחינה ישנה בחירה וכאן העתקתי לך את מבנה הבחינה (כאשר דרך המבנה, ניתן, אך לא ממש מומלץ, לבחון איפה אפשר "לחתוך" קצוות או נושאים נקודתיים). א. מבנה הבחינה 1. בבחינה שאלות בשני הנושאים הנלמדים ביחידה זו. א. טוטליטריות ושואה ב. בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון. 2. בכל נושא שני פרקים. 3. בכל פרק שלוש שאלות, מהן שאלה אחת לפחות, תכלול קטע מקור מילולי ו/או חזותי. 4. בכל שאלה יהיו בדרך כלל שני סעיפים. 5. על התלמיד חובה לענות על: א. שתי שאלות עם קטע מקור. התלמיד יבחר אם לענות על שתי השאלות עם מקור באחד משני הנושאים או יענה על שאלה אחת עם מקור בכל אחד משני הנושאים. ב.על התלמיד לענות על שתי שאלות בכל נושא, שאלה אחת מכל פרק. סך הכל ארבע שאלות (חובה: שתיים מהן עם מקור). לכל שאלה 25 נקודות. ב. מוקדי הלימוד שמהם יחוברו השאלות בכל אחד מארבעת הפרקים: נושא א – טוטליטריות ושואה פרק ראשון – שאלות 1, 2, 3, בבחינת הבגרות 1.מיעוטים באירופה לאחר מלחה"ע ה- I, המיעוט היהודי בארצות אירופה, אגן הים התיכון והאסלאם. 2. פרק מבוא: המשטר הטוטליטרי. 3. נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה. חלק ראשון: 1939-1933 סעיפים א-ו חלק שני: ראשית מלחמת העולם השניה עד מבצע ברברוסה(יוני 1941)סעיפים א-ד פרק שני – שאלות 4, 5, 6 בבחינת הבגרות חלק שלישי: המלחמה העולמית והפתרון הסופי - סעיפים א-יג' נושא ב – בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון פרק ראשון – שאלות 7, 8, 9 בבחינת הבגרות א. המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות, 1950-1945, סעיפים א-ז. ב. מדינת ישראל במזה"ת - סעיפים - א-ה. פרק שני – שאלות 10, 11, 12 בבחינת הבגרות א. מדינת ישראל במזה"ת - סעיפים ו-ט. ב. עליה קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל סעיפים א-ד.
 

sworyy41

New member
תשובה

תודה על התשובה המפורטת שלך!!! אתה יכול לומר לי אם אני יכולה לקחת את החומר אך ורק מ"נושאי הלימוד בחט"ע תשע"א - תשע"ג" בקישור שהבאת לתלמיד מקודם? האם ה"ספר" הזה מספיק? המוו תודות איתמר!
 
המשך

את רשימת נושאי הלימוד אכן נתן לקחת רק מ"נושאי הלימוד בחט"ע תשע"א - תשע"ג" אך יש להצליבם עם המידע שנמצא בקישור למיקוד חורף 2011. את חומרי הלימוד, יש כמובן, למצוא או בספרי הלימוד או בסיכומים וקישורים רלוונטיים (דף הקישורים החיוניים של ערוץ ההיסטוריה בקישור המצורף).
 

daniels24

New member
בגרות בהיסטוריה א

בוקר אור, יש לי שאלה קטנה, אני ניגש לבגרות חורף בהיסטוריה (רק חלק א'), קניתי ספר מיקוד של הוצאת רכס שמכיל את כל החומר. האם אתה מכיר את הספר וממליץ על חומר נוסף לחיזוק? לפי המיקוד ומבנה המבחן אני רואה שקיימת אפשרות ללמוד רק 80% מהחומר ועדיין להשאר עם בחירה רחבה במבחן (לדוגמה, להוריד אחת מ-2 הערים-בגדד/פראג) או אולי להוריד את הערים לחלוטין. זו הפעם הראשונה שאני רואה את החומר כי נבחנתי ב-2004 על היסטוריה א'. תודה!
 
למעלה