בגידת האומות המאוחדות בילדי-ישראל....

בגידת האומות המאוחדות בילדי-ישראל....

על פי האמנה לזכויות הילד... כל חקיקה הנוגעת לילדים צריכה להיות מסומנת ומבוארת למניעת הפגיעה בילדים. מאז 2015 התנהלה בבית המשפט העליון עתירה בנושא רפואי הקשור לפונדקאות....מבלי שמשרד החוץ והיועץ המשפטי שלו ממצמצים....כאילו ישראל איננה חתומה ומאושררת על האמנה הבינלאומית לזכויות הילד. התעלמות גמורה מזכויות הילד.....וארגון האומות המאוחדות אף הוא איננו מצייץ
 
התעלמות של האומות המאוחדות....בשביל מה קיים הארגון הזה...

שראש הממשלה היה שגריר בו בעבר ומן הסתם קשר קשרים שמאפשרים קונספירציה נגד ילדים. אנא חפשו את האמנה הזאת.....למרות שמסתירים אותה....והפיצו את המידע הזה......שארגון האומות המאוחדות......לא עושה את העבודה שלו.....למען ילדים
 
למעלה