בבקשה שרשרו אתרים סוללארים בעברית.

איזה חיפוס ואיזה מתקדם צדיק שלי,

אנחנו מסלולארי אחי, אנחנו מחפסים כתובות בעברית לסוללארי תמבין? אז תעשו טובה מי שיש לו איזה אתר סוללרי בעברית אז שרשרו תודה, מושקלה
 
למעלה