באם לא יינתנו מצד החברות הסלולריות

באם לא יינתנו מצד החברות הסלולריות

כתבי שיפוי בגין ירידת ערך דירות חשופות הרשויות המקומיות בפני תביעות חסרות תקדים זאת בעקבות החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה אשר קבעה כי חברות הסלולר יחוייבו לפצות על כל ירידת ערך נדלן באם תוכח בגלל האנטנות גם במתקני שידור זעירים בעסקים אפלים משלם מי שמשלם אחרון
 
למעלה