באיזה תחנה כדי להגיע לרחוב הירקון 156

מצב
הנושא נעול.
מצב
הנושא נעול.
למעלה