באור או ביאור?

יאקים

New member
קִטּוּל שם הפעולה של בניין פיעל.

כאשר עה"פ היא עיצור גרוני (א או ר), - תֵּאור, בֵּרור ובכתיב מלא:תיאור, בירור, (בצירי כתשלום דגש) אבל כשעה"פ היא ה, ע, ח, אין תשלום דגש (טִהור, שִעור, פִּחות, ובכתיב מלא טיהור, שיעור, פיחות)
 

trilliane

Active member
מנהל
ביאור.

זה אכן משקל קיטול, שהוא אחד ממשקלי שמות הפעולה של בניין פיעל. בכתיב המנוקד אין יו"ד (יש צירה במקום חיריק, בגלל תשלום דגש) אבל בכתיב חסר הניקוד מוסיפים אותה במקרים כאלה (לפי כללי האקדמיה).
 
למעלה