א-ט|פורום דיני ביטוח לאומי

א-ט|פורום דיני ביטוח לאומי

אני מבקש להביא לתשומת ליבכם פורום חדש שנפתח בשבוע שעבר ב
, פורום דיני ביטוח לאומי. פורום זה נועד לדיון בזכויות מבוטחים על פי חוק הביטוח הלאומי, וכן חוקים אחרים והסכמים שהמוסד לביטוח לאומי אחראי לביצועם. המוסד לביטוח לאומי מלווה אותנו מרחם אימנו ועד מותנו: גמלה לשמירת הריון, מענק לידה, קצבת ילדים, קצבת ילד נכה, דמי פגיעה לנפגע עבודה, דמי תאונה, קצבת נכות מעבודה, קצבת נכות כללית, תגמול מילואים, גמלת שאירים, דמי קבורה. זוהי רשימה חלקית של זכויות המגיעות לנו על פי חוק הביטוח הלאומי. המוסד לביטוח לאומי אף אחראי ליישום חוקים אחרים והסכמים המהווים חלק מרשת הביטחון הסוציאלי במדינת ישראל. כך למשל, חוק הבטחת הכנסה, חוק פיצויים לנפגעי פעולות איבה, הסכם ניידות, ועוד. אני משער שלחברי הקהילה הזו, לכולם או חלקם, מגעים עם הביטוח הלאומי לצורך מימוש זכויותיהם. מטבע הדברים, לפעמים מתעוררות שאלות ביחס לזכויות אלה ולדאבוננו, מבוטחים לא תמיד נותנים אמון בתשובת אותן הם מקבלים מפקידי תביעות המל"ל. הפורום שנפתח אינו קשור למוסד לביטוח לאומי בשום צורה ואופן ואינו מספק מענה רשמי כלשהו. מנגד, ניתן לקבל בו תשובות לשאלות בעלות אופי כללי-עקרוני ביחס לדיני הביטוח הלאומי, מבלי שלנותן התשובה יש אינטרס כלשהו ביחס למתן הזכות לשאול, זולת אינטרס העזרה ההדדית. קצת על עצמי. אני עורך דין פרטי העוסק בדיני הביטוח הלאומי מזה שנים, במהלכן צברתי ידע רב בנושאים אלה. אני מקווה שבקרוב יצטרפו אלי אנשים טובים ובקיאים נוספים, ונוכל לסייע במעט, להאיר את הדרך, למי שטועה במבוכי הביטוח הלאומי. פורסם בהתאם לאישור שניתן במערכת אישורי הפרסום
 

t32

New member
תודה רבה לך

העליתי את כתובת הפורום שלכם לטאגליינס לטובת כולם, תמשיכו בעבודה הנהדרת שלכם.
 
למעלה