את-זה לעומת-זה עשה האלוהים (קהלת)

את-זה לעומת-זה עשה האלוהים (קהלת)

ושוב לילה...נשים וגברים –
וצילם המבדיל בין הדמות והכֶשֶף.
הירח צוחק...אלוהים אדירים.
הוא יכול להרשות לעצמו, הוא –
נברשת.

אלוהיי הדברים...דברים של פיוט –
מחככים את עצמם ביצולי עגלה –
כל הלילה כולו הם בודים שיר של שטות,
שעד בוקר יושלך מעל גב המסילה.

ינשופים חכמים...קהלת צוחק –
במשק ואִוושת השטויות וההבל,
עם לילה כזה ההולך ורוחק,
ומטעין לנו בוקר –
של שוט ושל סבל.
 
שלום

יש בשיר תיאורים חזקים של מצבים רגשיים כמו הנשים והגברים בלילה וגם הינשופים שזה נחמד, רעיונות ציוריים יפים כמו הירח הצוחק, קצת דברים פשטניים ולא מתאימים כמו נברשת, והרעיונות של צער החיים בעקבות קהלת עלולים להיראות קצת בנאליים מדי ורגשניים, בעיקר כי הוצגו בצורה לא לגמרי נכונה כמו שוט ויצולי עגלה.
 
כן זה לעומת זה . שכן אני רגיל לחכות לבוקר שיבוא

וכאן הבוקר יביא אתו רק סבל.
כן "הלילה הוא שירים" תרצה אתר
וגם עם רחל שפירא הייתי "אלהי הדברים הקטנים."
וגם עלה בזיכרוני שירו של יעקב גלעד.פנים אל מול פנים.
"חכי אתי לבוקר שיבוא"
זה לעומת הלילה בשירך שבסיומו בוקר קשה.
דרך אגב אסוצייציות .
עלה בזיכרוני שירו הנפלא של כריס כריסטופרסון.
Help Me Make It Through the Night
בלי קשר שיר יפה.
 
למעלה