אתר ליוצאי לודז'

כן, הוא בקישורים שלנו

הציגה אותו בפנינו לאה שהקימה את האתר וביקשה מיוצאי לודז' לספר את סיפור משפחתם, הגלריה של תמונות גטו לודז' מכילה תמונות רבות.
 
למעלה