אתנחתא / קוריוז לשעת ערב מוקדמת

אתנחתא / קוריוז לשעת ערב מוקדמת

לדור נשאל לגבי הסרתה של א' מבית הנשיא מכתב האישום. "אני לא חושב שהיא נפגעה מאמירות של מערכת התביעה, אבל הצגת הספקות לא באמינותה, אלא ביכולת לבסס הרשעה בסוף הדרך התפרשה כפקפוק באמינותה ברחבי הציבור. זה לא כך".
 
למעלה