אתם מכירים אתר באינטרנט ש-

מצב
הנושא נעול.
אתם מכירים אתר באינטרנט ש-

אתם מכירים אתר באינטרנט ש-
נותן המלצות על המניות הכי כדאיות? לא חשוב אם זה אתר בארץ או בחו"ל אבל סתם בשביל השאלה מכירים אתר כזה עם פגיעות טובות? אל תשלחו אותי בבקשה לעשות חיפוש את זה גם אני יודעת אני סתם רוצה לדעת אם לכם יש אתר כזה... מראש!
 
הקפצה

אתם מכירים אתר באינטרנט ש-
נותן המלצות על המניות הכי כדאיות? לא חשוב אם זה אתר בארץ או בחו"ל אבל סתם בשביל השאלה מכירים אתר כזה עם פגיעות טובות? אל תשלחו אותי בבקשה לעשות חיפוש את זה גם אני יודעת אני סתם רוצה לדעת אם לכם יש אתר כזה... מראש!
הקפצה
מישהו.....
 
המלצות בחינם על מניות בחו"ל

אתם מכירים אתר באינטרנט ש-
נותן המלצות על המניות הכי כדאיות? לא חשוב אם זה אתר בארץ או בחו"ל אבל סתם בשביל השאלה מכירים אתר כזה עם פגיעות טובות? אל תשלחו אותי בבקשה לעשות חיפוש את זה גם אני יודעת אני סתם רוצה לדעת אם לכם יש אתר כזה... מראש!
המלצות בחינם על מניות בחו"ל
יש המלצות על מניות שצפויות לעלות ואחרות שצפויות לרדת באתר עסקטן נקודה קום יש שם כמה שיטות מסחר וכמה מאמרים עם הסברים על השיטות המצויות שם. בהצלחה!
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה