אתם יודעים איזה יום היום?

אתם יודעים איזה יום היום?

נכון, יום המשפחה. יום המשפחה שמח לכולם
 
למעלה