אתם זוכרים את הפלזמה?

אז הוא לא נוזל ולא גז אבל לפעמים מתנהג כמו נוזל ולפעמים מתנהג כמו גז.

אולי אפשר למדל את זה עם לוגיקה פרה-קונסיסטנית עם 4 ערכי אמת, זה רק מחשבה לא שלמה.
עוד לא השלמתי את הפרטים...
 
למעלה