אתי...חסרה לי הגדרה ב"פנאי פלוס"....

אתי...חסרה לי הגדרה ב"פנאי פלוס"....

38 מאוזן "בצורה מרומזת,במובלע"(6)

כנראה מתחיל ב.... ב מ ש ת _ _
 


 
למעלה