אשמח לדעת האם התחילו להגיע תשובות למבחן מחוננים שלב ב.

למעלה