ארכיו אביתר מודיע !

מצב
הנושא נעול.
ארכיו אביתר מודיע !

ארכיו אביתר מודיע !
הגעת סט קרונועים מס´ 39 צפויה להיערך בנמל אשדוד - רציף מס´ 5 בבוקר ה- 13.12.2002. הגעת סט קרונועים מס´ 11 השב מתיקון בדנמרק צפויה להתבצע בנמל הקישון בבוקר ה- 12.12.2002. האוניה מפליגה מהקישון לאשדוד ואמורה לעזוב את נמל אשדוד חזרה לדנמרק ביום 15.12.2002. הגעת סט קרונועים חדש מס´ 36 מרמת"א לחיפה, אמורה להתבצע ביום 19.12.2002. כניסת מערך מס´ 36 לעבודה סדירה צפויה במוצאי שבת 21.12.2002. תאריכים סופיים עתידים להשתנות יום לכאן או יום לכאן. הודעה סופית בעניין IC-3 תתפרסם באתר "חדשות-הרכבת" - אתר מס´ 1 בישראל! נא לעקוב אחר העדכונים. אביתר.
 
ארכיון ולא ארכיו - סליחה !

ארכיו אביתר מודיע !
הגעת סט קרונועים מס´ 39 צפויה להיערך בנמל אשדוד - רציף מס´ 5 בבוקר ה- 13.12.2002. הגעת סט קרונועים מס´ 11 השב מתיקון בדנמרק צפויה להתבצע בנמל הקישון בבוקר ה- 12.12.2002. האוניה מפליגה מהקישון לאשדוד ואמורה לעזוב את נמל אשדוד חזרה לדנמרק ביום 15.12.2002. הגעת סט קרונועים חדש מס´ 36 מרמת"א לחיפה, אמורה להתבצע ביום 19.12.2002. כניסת מערך מס´ 36 לעבודה סדירה צפויה במוצאי שבת 21.12.2002. תאריכים סופיים עתידים להשתנות יום לכאן או יום לכאן. הודעה סופית בעניין IC-3 תתפרסם באתר "חדשות-הרכבת" - אתר מס´ 1 בישראל! נא לעקוב אחר העדכונים. אביתר.
ארכיון ולא ארכיו - סליחה !
 
שם האוניה: THEBELAND...

ארכיו אביתר מודיע !
הגעת סט קרונועים מס´ 39 צפויה להיערך בנמל אשדוד - רציף מס´ 5 בבוקר ה- 13.12.2002. הגעת סט קרונועים מס´ 11 השב מתיקון בדנמרק צפויה להתבצע בנמל הקישון בבוקר ה- 12.12.2002. האוניה מפליגה מהקישון לאשדוד ואמורה לעזוב את נמל אשדוד חזרה לדנמרק ביום 15.12.2002. הגעת סט קרונועים חדש מס´ 36 מרמת"א לחיפה, אמורה להתבצע ביום 19.12.2002. כניסת מערך מס´ 36 לעבודה סדירה צפויה במוצאי שבת 21.12.2002. תאריכים סופיים עתידים להשתנות יום לכאן או יום לכאן. הודעה סופית בעניין IC-3 תתפרסם באתר "חדשות-הרכבת" - אתר מס´ 1 בישראל! נא לעקוב אחר העדכונים. אביתר.
שם האוניה: THEBELAND...
קוד אוניה: 0937 מס´ ביטוח המטען: 07718498 פרטים נוספים למעוניינים טלפונית. יום נהדר אביתר.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה