ארה"ב

ארה"ב

ישנו הסעיף :א.סיבות להגירה לאמריקה הצפונית, מאפייני המהגרים, מושבות הצפון, המרכז והדרום ומאפייניהן. הכוונה היא מאפייני המהגרים לפי דה-קרבקר?
 
תשובות על ארה"ב

מאפייני המהגרים גם ע"פ דה קרקבר אך לא רק. בספר (עמ' 10 - 24 בעיקר, אך גם בהמשך) נותנים אפשרויות רבות לניתוח מאפייני המהגרים (כולל הנתונים הדמוגרפיים - מהן ארצות המוצא בכל תקופה/גל הגירה). גם בסיכום יש התייחסות לנושא זה. לגבי המידע על 1א. באופן מעניין ואולי אפילו רומז, חומר על נושא זה מצוי כהקדמה לנושא מלחמת האזרחים בפרק 7 בספר של פלורסהיים. כדאי להתבונן גם במפה בעמ' 6 ולהיעזר בסיכום. הנושא הזה לא מכוסה באופן מובחן מספיק בספר. כשאני אומר מעניין ורומז, העובדה שנושא מאפייני המושבות נשאר וכך גם נושא הגורמים למלחמת האזרחים עשויה להצביע על קו מחשבה מסוים לקראת ניסוח השאלות.
 
למעלה