ארבע סוגים של אנשים

יש ארבע סוגים של אנשים:
1.יהודי שהוא לא שומר תורה ומצוות (חילוני) 2.יהודי שהוא צדיק גמור-הוא לא נכשל בשום עבירה בין בשוגג בין במזיד(הוא לא נכשל בשוגג כי הוא יודע את ההלכה)
3.שומר תורה ומצוות אמיתי-הוא מקיים את כל התורה כולה ונכשל רק בכמה דברים שהם ביטול תורה והסתכלות על נשים וחוסר כוונה בברכות ובתפילות ולהרהר בדברי תורה בשירותים ולחשוב על דברים בזמן התפילה ולבלוע מילים בתפילה ולהסתכל לצדדים במקום להסתכל על הסידור בזמן התפילה ולהסתכל על איבר המין ולגעת באיבר המין ולשכב על הגב או על הבטן כשהוא רוצה לישון בין בשוגג בין במזיד 4.שומר תורה ומצוות מזוייף-הוא מקיים את התורה אבל הוא נכשל בעוד עבירות בנוסף לעבירות ששומר תורה ומצוות אמיתי נכשל בהם בין בשוגג בין במזיד
 
נערך לאחרונה ב:
למעלה