ארבעים ושמונה נביאים(שומרי תורה ומצוות מקיימים את ארבעים המצוות הראשונות שברשימה הזאת)

1.מצווה מהתורה להתפלל לאלוהים
2.מצווה מהתורה לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
3.מצווה מהתורה ללמוד תורה
4.מצווה מהתורה להניח תפילין של יד 5.מצווה מהתורה להניח תפילין של ראש 6.מצווה מהתורה ללבוש ציצית
7.מצווה מהתורה לברך ברכת המזון
8.מצווה מהתורה לשמור שבת
9.מצווה מהתורה לקדש בליל שבת ולהבדיל במוצאי שבת
10.מצווה מהתורה לשמוע בקול חכמים 11.מצווה מהתורה להתיירא מאלוהים 12.מצווה מהתורה להידמות לאלוהים 13.מצווה מהתורה לחזור בתשובה
14.מצווה מהתורה לשמוח בחגים
15.מצווה מהתורה לבער חמץ לפני פסח 16.מצווה מהתורה לספר ביציאת מצרים בפסח
17.מצווה מהתורה לאכול מצה בפסח 18.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה ביום הראשון של פסח
19.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה ביום השביעי של פסח
20.מצווה מהתורה לספור ספירת העומר 21.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה בחג השבועות
22.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה בראש השנה
23.מצווה מהתורה לצום ביום כיפור 24.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה ביום כיפור
25.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה ביום הראשון של סוכות
26.מצווה מהתורה לשבות ממלאכה בשמיני עצרת
27.מצווה מהתורה לשבת בסוכה בסוכות 28.מצווה מהתורה ליטול ארבעת המינים בסוכות
29.מצווה מהתורה לשמוע קול שופר בראש השנה
30.מצווה מהתורה שהכהנים יברכו את עם ישראל
31.מצווה מהתורה לא להסתכל על נשים ולא לחשוב על נשים
32.מצווה מהתורה לא לעשות מלאכה בראש השנה
33.מצווה מהתורה לא לעשות מלאכה ביום כיפור
34.מצווה מהתורה לא לאכול ולא לשתות ביום כיפור
35.מצווה מהתורה לא לעשות מלאכה ביום ראשון של סוכות
36.מצווה מהתורה לא לעשות מלאכה ביום שמיני עצרת
37.מצווה מהתורה לא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח
38.מצווה מהתורה לא לעשות מלאכה ביום שביעי של פסח
39.מצווה מהתורה לא לעשות מלאכה בחג השבועות
39.מצווה מהתורה לא לעשות מלאכה בשבת 40.מצווה מהתורה לא לסור מדברי חכמים 41.מצווה מהתורה שלא יראה חמץ בביתנו בפסח
42.מצווה מהתורה שלא ימצא חמץ בביתנו בפסח
43.מצווה מהתורה לא לדבר לשון הרע
44.מצווה מהתורה לא לשמוע לשון הרע
45.מצווה מהתורה לא להוציא זרע לבטלה
46.מצווה מהתורה לא לשכב עם אישה נידה
47.מצווה מהתורה לא לגעת בנשים
48.מצווה מהתורה לא להתגלח בסכין גילוח
 
נערך לאחרונה ב:
למעלה