אפשר להוריד למחשב הודעה ממשיבון דיגיטלי?

אפשר להוריד למחשב הודעה ממשיבון דיגיטלי?

אם אני אפרק את המשיבון הזה, אני אמצא בתוכו איזה כרטיס זיכרון קריא לקורא כרטיסים???
 
הגיוני, אבל אין לדבר הזה שום פתח משום סוג

 
למעלה