אפשר לדחות הפקת חשבונית?

אפשר לדחות הפקת חשבונית?

במקרא של עסק פטור, האם יש אפשרות לדחות הפקת או הנפקת חשבונית לאחר-כך מיום חיוב של לקוח? אם כן, עד כמה זמן? אותה שאלה אבל לגבי עסק מורשה. תודה.
 

חצי טון

New member
מועד הוצאת חשבונית

סעיף 46 לחוק מע"מ (א) חשבונית תוצא תוך ארבעה עשר יום ממועד החיוב במס, אולם במקרים שבהם חל סעיף 29 תוצא החשבונית לגבי הסכום ששולם כאמור באותו סעיף לא יאוחר משבעה ימים ממועד קבלתו. (ב) היתה העסקה פטורה ממס, תוצא חשבונית במועד שבו היה צריך להוציאה לפי סעיף קטן (א) אילו היתה חייבת במס. לפי סעיף קטן (ב) אין הבדל בין עוסק פטור ועוסק מורשה.
 

aoded4

New member
בעניין סעיף א -שרשמת ממועד חיוב המס, מועד

חיוב המס זה לא מועד הוצאת החשבונית ? מי קובע את מועד חיוב המס ?
 

aoded4

New member
האם תוכל להסביר בתמצות את האמור בסעיפים 22-29

לחוק מע"מ, אין לי את פקודת מס הכנסה/מע"מ. תודה מראש
 

חצי טון

New member
נראה לי לא רציני לתמצת את זה.

תוכל למצוא את תוכן החוק בגוגל. וכמובן אם אתה לא מכיר את החוק אז כדאי שתבדוק עם איש מקצוע מה החוק אומר לגביך.
 

חצי טון

New member
למה אתה מתכוון "לא חייבת"?

עסקה שהמע"מ עליה הוא 0 היא עסקה שחייבת במס לכל דבר. אם העסקה לא חייבת כי החוק לא חל עליה (לא נחשבת לעסקה בישראל), אז החשבונית צריכה לצאת סמוך למכירה או מתן השירות לפי הוראות ניהול פנקסים.
 

SOLOMON5

New member
תמקד את השאלה

יש מועדים שונים לחיוב להוציא חשבונית זה תלוי בכמה נתונים , נותן שירותים , מכירת טובין , במכירה נמסר טובין , וכו' עוסק פטור לא מנפיק חשבונית מס אלא קבלה ממילא הרישא לא רלוונטי לעניין, מה שהוא רשם לך סעיף 29 למרות שהוא לא לפני הכוונה שאם מועד הנפקת החשבונית הוא למשל ב 14 לחודש אולם קיבלת כסף ב 2 לחודש אתה חייב להוציא חשבונית על כך לסיכומו של עניין כשתמקד את השאלה ניתן יהיה לענות עליה . בהצלחה
 

חצי טון

New member
אתה מדבר על סעיף 29(1)

יש גם את סעיף (2) שקובע חיוב במס רק עם קבלת התשלום
 

SOLOMON5

New member
זה מורכב

אני בכוונה כתבתי לו שיתמקד מאחר ויש כמה מועדים . בכדי שהדברים יהיו ברורים ארשום כך 1. עוסק צריך להוציא חשבונית בתוך 14 יום ממועד החיוב במס (סעיף 45 לחוק המע"מ ) עכשיו אנחנו צריכים לדעת מתי הוא מועד החיוב במס (גם על עסקאות פטורות זה חל) . 2. מועד החיוב במס משתנה בהתאם לענין , מכירת מוצר בעת המסירה , בסוכן בעת מכירת הסוכן בשירות בעת נתינה וכו' בזה עוסקים בסעיפים 22 עד 28 כפי שצוין כבר לעיל . סעיף 29 בא להוסיף שלמרות שבסעיף 28 ואו בסעיף 24 נאמר בשירות מתמשך שלא ניתן להפריד אותו לחלקים ומועד החיוב יהיה עם גמר או רישום והכל לפי העניין למרות זאת אם הוא קיבל כסף על החשבון יחול חיוב במס עם קבלת התשלום , מכאן שיום חיוב במס יהיה ביום התשלום וחיוב להוציא חשבונית בתוך 14 יום . למעשה בתקנות מפורטים סוגי שרותים מכירה שנכנסים לתוך הסעיף . פרט לכך סעיף 29 (2) מפנה לתקנות שגם עליהם תחול חובת מס עם קבלת התשלום ראה סעיף 7 לתקנות . לאור מה שרשמתי לא ניתן לבוא ולומר באופן גורף מאחר ואין טעם לצלם את התקנות וספר החוקים , אדם נחמד שואל לא בשביל שישלחו אותו ללמוד הוא רוצה תשובה לכן ראיתי לנכון לרשום לו שימקד את השאלה כדי שיוכל לקבל תשובה אין האמור לעיל מהווה תחליף לפניה ליועץ מס או רואה חשבון מאחר ובדרך כלל (מנסיוני) אנשים לא מפרטים את השאלה וכשהוא בא הלכה למעשה מתברר לו שיש איזה אי התאמה לכן לצורך הזהירות אני רשמתי כך בברכה סלומון יועץ מס
 

חצי טון

New member
יש הבדל

סעיף 29(1) מדבר על סכומים שהתקבלו על חשבון התמורה. על סכומים אלה יחול החיוב במס אם התקבלו לפני מועד החיוב במס. סעיף 29(2) מבטל את מועד החיוב במס לפי סעיפים 22-28 וקובע שמועד החיוב במס יהיה עם קבלת התמורה. ובכל אופן, מועד הוצאת החשבונית עבור סכומים שחייבים במע"מ לפי סעיף 29 יהיה עד 7 ימים מקבלת התשלום ולא תוך 14 יום ממועד החיוב במס.
 

SOLOMON5

New member
זה אותו דבר

פרט לכך שאכן לפי סעיף 46 במקרה של החלת סעיף 29 יהיה 7 ימים (כנראה שתמיד כדאי לראות בפנים ולא להסתמך על הזיכרות ) בכל מקר אין הפרש
 

חצי טון

New member
זה לא אותו דבר.

קח לדוגמה קמעונאי שהמחזור שלו לא עולה על 1,700,000 ש"ח. לפי סעיף 29(2) בהתאם לתקנה 7(1) מועד החיוב במע"מ הוא רק עם קבלת התמורה. אם הוא מקבל תשלום אחרי יותר מ-14 יום ממסירת הסחורה, הוא לא צריך בינתיים להוציא חשבונית.
 

SOLOMON5

New member
מה הסיפור

אני לא מבין איפה הנקודה ,באופן כללי קמעונאי שמסר סחורה התחייב במס סעיף 29 בא לשנות מועד , זה לא רלוונטי להכנס לשאלה סעיף זה או אחר בס"ה העקרון המנחה בעבודה הוא מה שרשמתי , מעבר לכך בכל שאלה בודקים לגופו של ענייין אבל לומר שקמעונאי (חנות המוכרת ללקוח קצה מכונת כביסה)סיפקה לו את הסחורה הרי שהמסירת טובין תוך 14 יום יוציא חשבונית , אתה אולי מתכוון לתקנות החדשות של חיוב מע"מ במועד , לכן אני רשמתי בתחילה שיש להתמקד בדבר מסוים ולא בשאלה כללית , בכל מקרה הסעיף בא להחריג את הכלל בברכה
 

חצי טון

New member
סליחה, לא הבנתי את מה שרשמת.

וגם לא הבנתי לאיזה תקנות חדשות אתה מתכוון. אם אני קמעונאי קטן (מחזור נמוך מ-1,700,000) ומסרתי סחורה - אין חיוב במס עד קבלת התמורה. אם אתה חושב אחרת, אז נשאר במחלוקת.
 

SOLOMON5

New member
בוא נעשה סדר

זה ברור שבממכר טובין החיוב במס הוא עם המירס ללקוח ראה סעיף 22 . סעיף 29 (1) אומר שבשירות (הוא לא מדבר על ממכר טובין) מתמשך שלא ניתן להפריד בין חלקי השירות וכן סעיף 28 יחול החיוב על כל סכום ששולם על החשבון ( אני חוזר לא מדובר על מכר טובין אלא על שירות ) סעיף 29 (2) מסמיך את שר האוצר לתקן תקנות ולקבוע סוגים של עסקאות לרבות שירות (שצוין בסעיף קטן 1) שבהם חבות המס תהיה מייד עם התשלום גם אם לא היה חייב לפי הסעיפים הקודמים , מכאן יש הפניה לסעיף 7 בתקנות , סעיף 7 כותרתו עסקאות לעניין סעיף 29 (2) לחוק . שם הכוונה שאם לא חל עליו סעיף 22 שהוא לא מסר טובין אזי יחול לפי התקנות בעת קבלת הכסף , אבל לבוא ולומר שמכר דבר מסר ללקוח וחיוב המס יהיה רק כשמקבל את הכסף זה לא נראה נכון שים לב סעיף 29 בא להוסיף על סעיף 22 ולא לגרוע ממנו איזה מהדורה של חיקוקי מס אתה מחזיק האם את העידכון האחרון ואם כן של איזה הוצאה אולי שם רשום בצורה שונה ? בברכה
 

חצי טון

New member
סעיף 29 פותח במילים

"על אף האמור בפרק זה" נוסח הסעיף 29(2) לא השתנה מ-1979. פרט להוספת פסקה (1א) בעקבות התיקון ביוני השנה. כלומר במקום שיהיה כתוב "כאמור בפסקה (1)" נכתב "כאמור בפסקאות (1) ו-(1א)", בנוסח עצמו אין שינוי.
 

SOLOMON5

New member
על אף האמור

על אף אמור שחיוב במס בשירות מתמשך וכו' . זה לא בא לבטל את הסעיפים הקודמים זה בא להקטין את המרווח וכן על זו הדרך לא שמעתי על דבר כזה שקימונעי מסר סחורה והוא לא התחייב במע"מ רק למי שעומד בתקנות החדשות . למען הידיעה אתה יועץ מס או רואה חשבון ? בברכה
 
למעלה