אפשר בבקשה עזרה בתרגום?

Leonhard Euler

New member
אפשר בבקשה עזרה בתרגום?

Symptoms of a mysterious disease that has killed scores of seals off Alaska and infected walruses are now showing up in polar bears, the U.S. Geological Survey (USGS) said on Friday.

סימפטומים של מחלה מסתורית שהרגה רבים מכלבי הים (off Alaska=?), ו(infected=השפיעה/הדביקה?) סוסי ים, מופיעים כעת בדובי קוטב, כך אמר ביום שישי (The U.S Geological Survey=המכון הגיאולוגי האמריקאי?? survey=מכון?)


Nine polar bears from the Beaufort Sea region near Barrow were found with patchy hair loss and oozing sores on their skin, similar to conditions found in diseased seals and walruses, the agency said in a statement.

תשעה דובי קוטב (from Beaufort Sea region=מאיזור הים של ביופורט?) ליד בארוו נמצאו (with patchy hair loss and oozing sores on their skin=עם נשירת שיער חלקית ופצעים מדממים על העור???), באופן דומה למצב שבו נמצאו כלבי הים וסוסי הים החולים, כך ע"פ הצהרת הסוכנות.

Unlike the sickened seals and walruses, the affected polar bears seem otherwise healthy, said Tony DeGange, chief of the biology office for the USGS's Alaska Science Center

שלא כמו כלבי הים וסוסי הים החולים, (the affected polar bears seem otherwise healthy=??), כך אמר טוני דאגנג' (chief of the biology office for the USGS's Alaska Science Center=?)

תודה מראש וחג שמח!
 
למעלה