אפשרויות לקיזוז מס על שבח מקרקעין כנגד הפסד הון

בתודה

New member
אפשרויות לקיזוז מס על שבח מקרקעין כנגד הפסד הון

שלום לך,

רכשתי דירה עם מספר שותפים ב 2015. הדירה נמכרה לאחרונה.
הדירה שופצה והושכרה במהלך השנים הנ"ל.
חלקי בהכנסות מהשכירות החודשית לא עברה את תקרת הפטור וע"כ לא שילמתי מס על הכנסה זו.
שילמתי מס רכישה ב 2015 על חלקי ברכישה וכן שילמתי מס שבח ב 2017 על חלקי ברווח שצמח מהמכירה (כמובן בניכוי ההוצאות המוכרות לעניין זה).

שאלתי:
מאחר ובשנת 2017 יש לי הפסדי הון מני"ע - הן שוטפים שנצמחו בארץ, והן מועברים שנצמחו בארץ וכן יש לי הפסדי הון שוטפים ומועברים שנצמחו בחו"ל.
האם ניתן לקזז, במסגרת הדוח השנתי, את מס השבח ששולם, כנגד מי מהפסדים אלו, על מנת לקבל החזר מס?

תודה!
 
קיזוז הפסדים

ניתן לקזז הפסדי הון מני"ע בארץ, גם מהשנה וגם משנים קודמות.

מה היתה ההכנסה החייבת שלך בשנים 2016 ו 2017?
 

בתודה

New member
בהמשך לתשובתך

תודה על תשובתך.
ב 2016 הגעתי ע"פ הדוח מכלל הכנסותי למדרגת מס של 34%.
ב 2017 עוד אין לי חישוב מלא אך ייתכן ולא אעבור את מדרגת ה 21%
אשמח להבין - כיצד זה משפיע על התשובה לשאלתי.
 
למעלה