אפריקה - הערות והרחבות

hayek

New member
אפריקה - הערות והרחבות

1. הוגשה לבית המשפט בקשה דחופה לאישור ההסדר ע"י החברה ובגיבוי סדרות כו כז ולמרות התנגדות כח. לוחות הזמנים : עד סוף ינואר- אישור ביהמ"ש, עד סוף פברואר - סגירה

2. פורסמה גם חוות דעת המומחה הכלכלי (רצב החלק המתייחס לחלוקה) . המומחה סבר כי בחלוקת השלל יש קודם לפצות את סדרות כו,כז בשווי הבטוחה באמצעות חלוקה מוקדמת של כל תמורה בהסדר באופו יחסי למשקל שווי הבטוחה בסך החוב ורק אח"כ לחלק את היתרה פרו-ראטה.

3. סדרות כו', כז' העבירו לסיידוף את החלוקה בין הסדרות לפי הרציונל הבא:
א. שווי הבטוחה אפריקה נכסים נקבע ל-1.2 מיליארד שח ב. מסהכ האגח המובטח החדש 1.47 מיליארד שח קוזזה שווי הבטוחה 1.2 מיליארד שח שתחולק בין כו לכז ג. מאחר והם הניחו כי האגח המובטח ייסחר מתחת לפארי שלו,בהתאם לחוו"ד המומחה, הם גם הניחו שהאגח המובטח ייסחר ב-90% מהפארי, ואז דרשו פיצוי בצורת 120 מיליון שח מהמזומן ד. יתרת התמורות הנותרות (380 מ' שח מזומן, 100 מיליון אגח מובטח, וכל יתר התמורות) יחולקו לפי שיעור החוב הלא מובטח - ראה חישוב מזומן בהמשך והאקסל שפירסמתי קודם.

4. המומחה העניק שווי כלכלי של כ-1.52 מיליארד שח לשווי האגח 1.57 מיליארד שח כאשר עיקר הדיסקאונט, אם לא כולו, נובע מהסדרה הלא מובטחת. על כן נראה שכו' כז' ניכסו לעצמם סכום משמעותי מהמזומן - 120 מ' שח, ללא הצדקה ראויה.

5. מעיון בהסדר עצמו, סיידוף יוכל להחזיר לעצמו את הלוואת הבעלים רק כשהחוב סולו ירד מ-1 מיליארד שח ויתקיים יחס שווי חוב לסהכ ערך נכסי של פחות מ-50%. מאחר ולפי לוח הפרעונות החוב צפוי לרדת מ-1 מיליארד שח רק בשנה השישית להסדר, קרוב לוודאי שסיידוף ידאג לפרעון חלקי לפני כן. ההסדר קצת "עקום" בנקודה הזו, כאשר סידוף יוכל להחזיר לעצמו את הלוואת הבעלים כולה, בעוד שהחוב סולו ימשיך להיות מהותי.

6. בסה"כ ההסדר הזה לא מציאה גדולה בשערי האגח הנוכחיים.

 

rinmat

Member
אני פיספסתי את נושא הבטוחה

השערים כבר משקפים את תמורות ההסדר בערך
ואזי האפסייד כמעט לא קיים בכ''ח.
 

hayek

New member
לפי חוות דעת המומחה שווי כח' צ"ל 36 אג'

המומחה
---------
מסך התמורות תנוכה קודם כל שווי הבטוחה ואח"כ חלוקה פארי פאסו
בחישוב גס : שווי תמורות 2.2 מיליארד פחות 1.2 שווי בטוחה = נותר לחלוקה פארי פאסו 1 מיליארד שמזה כח מהווה 12% כלומר חלקה 120 מיליון שח . יש 331 מיליון כנ כח , יוצא שווי 36 אג לאגח

בהסדר סיידוף כרגע
----------------------
לאחר שנוכו 1.2 מיליארד שח מאגח מתוקנות מובטחות לטובת הבטוחה וכן 120 מיליון שח מהמזומן, נקבע יחס חוב חדש המתייחס לחוב הלא מובטח. ביחס חוב חדש זה אגח כח' מקבלת 20% במקום ה-12% המקוריים, ולכן ההצעה מטיבה עימה לעומת הצעת המומחה.
 

rinmat

Member
איך הגעת ל36 אג?

אם אתה מחלק לפי המומחה קודם את הבטוחה, ונותר 1 מיליארד, החלק של כ''ח בחוב הלא מובטח הוא 20% לכן חלקה צריך להיות 200 מיליון, תראה לפי האקסל שהבאת בתגובה הראשונה
 
hayek - לדעתי הבנת בצורה שגויה את חוו"ד המומחה

הוא אכן מפרק ההחזר לשני שלבים – קודם מחזירים את החוב המובטח, ואח"כ שארית החוב מחולקת פארי פאסו.

או בניסוחו לגבי חלוקת היתרה –
"לגבי יתרת החוב הלא מובטח של סדרות כו' וכז' יחד עם כל סדרה כח' הלא מובטחת, יחולקו שארית התמורות ביחס פארי פאסו".

החלוקה פארי פאסו מתייחסת לחלק הראשון של המשפט – "לגבי יתרת החוב" – ולכן הפארי פאסו מחושב לפי חלק כל סדרה ביתרת החוב, ולא כחלק בחוב המלא הראשוני (שכבר אינו רלבנטי, כי החוב השתנה לאחר שחולק החלק המובטח).

לכן, החלק של כח' ביתרה גם לשיטתו של המומחה אמור להיות כ 20% - כפי שציינת כחלק הפארי פאסו של כח' בחוב הלא מובטח – כפי שגם מופיע (בערך) בהצעת סיידוף ותואם את הסברי נציגות כו' כז' על אופן חלוקת היתרה.

בשורה התחתונה - מה שהמומחה הציע זה בערך מה שכו' כז' נתנו - פרט לעובדה הנכונה שציינת שהם "הורידו" יותר מדי - כ 100 מלש"ח מערך האג"חים - ע"ח סדרה כ"ח, וזה יכול להשתנות בהכוונתו של ביהמ"ש או בפשרה.
 

hayek

New member
הממ.. נראה לי שאתם צודקים ולא פירשתי נכון את עמדת המומחה

יחד עם זאת בסימולציה באקסל (שתיקנתי במהירות יתכנו טעויות) לא רואה הבדל משמעותי בתמורות

רצ"ב לעיונכם/הערותיכם
 
למעלה