אנשים מכל העולם תומכים בחיילי צה "ל יום עצמאות שמח

למעלה