אני רוצה לשאולבעניין עבודה.

אני רוצה לשאולבעניין עבודה.

רקע: אני עובדת במקום מסויים 11 שנים, מעמדי המקצועי ברור וחזק. השנה הצטרפה אלינו עובדת חדשה , ועל "טיב היחסים המקצועיים ביננו רציתי לשאול. מה עלי לשאול? אני בעצם רוצה לבדוק האם היא חותרת מאחרוי גבי? מה בדיוק היא רוצה ממני? מה הבעיה האמיתיתי שלה עם הנוכחות שלי?
 
אוקיי, אני רוצה לשאול על טיב יחסי

עם אותה עובדת או מה עלי לעשות בכדי להריחקה מעלי?
 
למעלה