אני רוצה להגיש ערעור ויש לי שאלה

אני רוצה להגיש ערעור ויש לי שאלה

באחד הממנים היתה לי שאלה די דומה לזו במבחן בממן קיבלתי את מלוא הנקודות במבחן ירדו לי נקודות למרות שלא החסרתי דבר, השאלה שלי אם זה מקובל לצרף את הממן לערעור כדי לחזק את טענתי ?
 
זה אפשרי ויכול לעזור

אבל לא מבטיח כלום ולא מחייב. קרוב לוודאי שאת הממ"ן בדק המנחה ואת הבחינה בדק המרכז, ואם הראשון חושב שתשובה שווה מלוא הנקודות, זה לא מחייב גם את האחרון לחשוב כך. יש קייס לערעור, אם את חושבת שהתשובה שלך שווה יותר נקודות ממה שקיבלת, ויכולה לנמק זאת. הציון בממ"ן על שאלה דומה יכול להיות חיזוק לנימוק כזה, אבל לא לבוא במקומו.
 
למעלה