אני רואה שיש כאן הרבה שמדברות עלסקס

אני רואה שיש כאן הרבה שמדברות עלסקס

אבל השאלה כמה אחוזים מהמילים הופכים למעשים?כי אני מעדיף את זה חי
 
ועוד משהו קטן...

סקס הוא כיף ומדהים אבל לא כשהוא בא על חשבון אהבההשקעה וכבוד הדדי
 
למעלה