אני עוד זוכר איך תועמלני השקרון

אני עוד זוכר איך תועמלני השקרון

מוכרים לציבור המטומטם את הלוקש שמעולם לא היו יחסי ארה"ב ישראל כל כך טובים ויש הבנה בין ממשל ארה"ב לממשלת ישראל באשר להשארת שלושת הגושים הגדולים בתחומה של מדינת ישראל. ומאז ומעולם היו יחסי ישראל ארה"ב טובים אך ורק כשישראל עשתה בדיוק מה שציוו עליה נשיאי ארה"ב. מהפלשתינים לא דורשים האמריקאים לקיים את מפת הדרכים ולעקור את הטירור כתנאי להמשך המתן והמתן אבל מהישראלים דורשים האמריקאים לסגת ללא שום קשר למפת הדרכים. מדיניות שרון שוב פעם התגלתה כמדיניות כושלת בדיוק כפי שקרה בלבנון עם משפחת באשיר ג'ומאייל. גם שם שרון נפל ובגדול וגם כאן במפת הדרכים נפל שרון בגדול. עכשיו הוא תקוע עם ההתנתקות החד צדדית עם ההבטחות מצרים לנסיגה מציר פילדלפי ואבו מאזן שבכלל מסרב לשתף פעולה עם ישראל ומסתובב בעולם ומבקש מאירופה ללחוץ על ישראל לעוד ויתורים ועוד נסיגות ללא שום התחייבות מצידו לקיים את ההסכמים שהוא חתום עליהם עם שקרון.
 
למעלה