אני מתפוצץ מעצבים!!!

אני מתפוצץ מעצבים!!!

חכ אדון רביץ כתב מכתב פרישה(!)חריף אמש לרוה"מ אשר תוכנו כבר הובא כאן הוא לא שכח ברוב חוצפתו להוסיף שזה על דעתו כי הוא מתחשב בציבור ולא יידע את גדולי התורה- שולחיו ואפילו לא עידכן את "חבירו" לסיעה.עד כאן ידוע והנה יתד נאמן מביא בעמוד הראשון את המכתב ומכנהו מחאה אין איזכור למילה פרישה. כל הקטע האחרון הושמט ביודעין! מה הם חושבים שאנחנו מטומטמים?!?גועל נפש
 

בגיר

New member
אסביר לך:

יתד הזהיר את רביץ שאם לא יחזור בו הוא יתקיף אותו והיום זה רק הרמז לרביץ שאם לא יתנהג כראוי הם לא יכתבו יותר בעדינות.
 
אם זה נכון

מן הראוי היה להתעלם לחלוטין זה היה רמז הרבה יותר חזק.תאר לך שעיתון של סיעה פוליטית לא מפרסם מכתב רשמי של ראש הסיעה.לכן זה לא נראה לי רציני. לצערי "יד רוחצת יד" והאם באה לקנח צואת בנה...
 
בדבריך מצויה התשובה לשאלתך

ח"כ רביץ כתב מכתב פרישה, אכן. אבל הוא ציין שעדיין לא עדכן את גדולי התורה, אשר הוא כידוע כפוף להם. על כן אין לראות במכתב זה אלא מחאה חריפה מאד נוספת על זו שבהצבעת אי האמון שבשבוע שעבר. הרב אברהם רביץ הי"ו הוא יהודי יר"ש ופקח מאד ויודע מה שהוא עושה.
 
נציג חרדי

לא כותב מכתב רשמי שבו הוא מציין שמה שמנחה אותו זה הטלפונים מהציבור. לא אנחנו שלחנו אותו אני לפחות לא הייתי מצביע לו בלי הוראת מרנן ורבנן ע"כ אין הוא שליח שלנו אלא של גדולי הדור!דבר נוסף יהודי ירש וחכם כמוהו יכל לעדכן את חבירו לסיעה, לא?
 
תגובה

הרב רביץ יושב היכן שהוא יושב על מנת לדאוג לציבור החרדי, וזה מה שהוא עשה ועושה. זה שהוא יהודי יר"ש לא אני אמרתי, מרן הגרא"מ שך אמר זאת (הדברים מוקלטים). אינני יודע בדיוק מדוע לא עדכן את הרב גפני. מ"מ הרב רביץ עוסק יותר בנושא זה של תקציבי הגנים, ובכלל מהיכי"ת שהוא צריך להודיע לרב גפני על כל צעד שהוא עושה, אלא מאי שזה צעד חשוב ומשמעותי? הלא הוא עצמו טרח לציין שאין לו שום משמעות אמיתית ללא הוראת רבותיו.
 

baby bu

New member
ולמה לא התפוצצת מעצבים???

שהעיתון החילוני הזה, יחד עם פולציסטיו המטומטמים, כינו את ר` ניסים קרליץ, שופט בג"ץ...
 
למעלה