אני מפקפק אם רופא ערבי או שמאלני היה נותן טיפול רפואי מיטבי לביבי או אשתו שרה

למעלה