אני מזכיר למארבו שהשבת עוד לא נכנסה ותשובה הוא לא נתן . 
למעלה